teklif ve bilgi talepleri ?

Hızlı ve çözüm odaklı teklif talepleriniz için bizlerle iletişime geçiniz !

Endüstriyel Arıtmawww.arsistek.com

Endüstriyel Arıtma ; Tesislerden ve proses işlemlerinden kaynaklanan atık suların farklı arıtma aşamaları uygulanarak arıtılması anlamını ifade etmektedir.

Endüstriyel atık sular evsel nitelikli arıtma proseslerinden daha fazla kirlilik yükü taşıdığından ötürü suyun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ” Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde “ belirtilen deşarj limitlerinde arıtılması kanuni bir çevresel zorunluluktur.

Arsistek Arıtma A.Ş ;  Endüstriyel atık suların arıtılması konusunda tecrübe sahibidir. Yurt içi ve yurt dışında geçekleştirdiği bir çok endüstriyel arıtma tesisleri bulunmaktadır. 

Endüstriyel arıtma temel yapısı ...www.arsistek.com
  • Adsorpsiyon
  • Koagülasyon , Flokülasyon, Çöktürme
  • Dezenfeksiyon