teklif ve bilgi talepleri ?

Hızlı ve çözüm odaklı teklif talepleriniz için bizlerle iletişime geçiniz !

Proje Onay Hizmetleriwww.arsistek.com

Atık su arıtma tesis veya sistemleri kurulumu ve inşaatı başlamadan önce, Atık su Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi, Hükümlerince ” Proje Onay Dosyası ” nın hazırlanarak ilgili kurum veya kuruluşlara onaylatılması işidir.

Proje onay dosyası ilgili mevzuat ve ” Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ” nde belirtilen sınıflar dahilinde, Deşarj limit ve özellikleri dikkat ederek hazırlanmalıdır.  Proje onay dosyasının kısaca atık su arıtma tesisinin ilgili kurumlarca uygunluk vermesinin akabinde inşaat ve ekipman üretimine başlanarak arıtma tesisi yapılmalıdır.