.

Вы можете использовать поле ниже для SBR - STP комплексных очистных сооружений, количества мощностей и общих характеристик.

Чтобы получить доступ к нашим экономичным ценам, пожалуйста, отправьте нам запрос на коммерческое предложение.

STP НА 100 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 100 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 900 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ SBR

4000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

8000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 200 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 600 ЧЕЛОВЕК - БЛОК ОБРАБОТКИ SBR

STP НА 1000 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 5000 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ SBR

9000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 300 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 700 ЧЕЛОВЕК - БЛОК ОБРАБОТКИ SBR

2000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

6000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

10000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 400 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

STP НА 800 ЧЕЛОВЕК - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

3000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

7000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

15000 ЧЕЛОВЕК STP - УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКТА SBR

IZGARA KANALI VE IZGARALAR

Сточные воды сначала попадают в «Канал» с решетками ручной или автоматической очистки. Твердые частицы в сточных водах, которые не могут быть растворены в воде, задерживаются и удаляются из системы вручную или автоматически.

Ручные решетки обычно изготавливаются из материала ST37 с гальваническим покрытием. Однако, в зависимости от численности населения и скорости потока, предпочтение следует отдавать «Автоматической механической сети».

Механическое сито работает автоматически и автоматически переносит твердые материалы в ведро для отходов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Izgaralardan geçerek katı maddelerden arınan atık sular, ön çöktürme havuzuna ulaşır ve Atık su içerisinde yer alan katı maddeler çöktürme havuzunda tutulur. Böylece atık suyun kirlilik yükü belli oranlarda düşer ve sonuç olarak sistemin genelinde bulunan mekanik ekipmanların sorunsuz çalışmasına olanak sağlar.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ БАССЕЙН

Ön çöktürme havuzunun üst seviyesinden aktarılan sular dengeleme havuzunda toplanır, proje bazlı tasarlanan dengeleme havuzu suyu depolamak için kullanılır. Oluşan atık sular arıtma tankına dengeli bir biçimde pompa yardımı ile aktarılır.

PAKET ARITMA REAKTÖR (SBR – STP)

Havuzdan pompa yardımı ile atıksular paket arıtma tankına aktarılır ve tank içerisin de bulunan şamandıra ile atık su alınır. Sistemde kompakt olarak bulunan blower ile mikroorganizmaların yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için oksijen transferi sağlanır. Oksijen zenginliğine ulaşmış atıksuların içerisinde yer alan mikroorganizmalar bu şekilde tank tabanına çökerler.

Deşarj pompası arıtılmış suyu deşarj hattına gönderir ve deşarj hattının üzerine KLOR DOZAJI yapılarak olası bakteri kaçışı önlenir.