.

Paket Arıtma Tesisleri, Kapasite sayıları ve genel özellikler için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.

Ekonomik fiyatlarımıza erişmek için lütfen teklif talebinizi bizlere iletin.

100 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

500 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

900 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

4000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

8000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

200 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

600 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

5000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

9000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

300 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

700 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

2000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

6000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

10000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

400 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

800 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

3000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

7000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

15000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ

IZGARA KANALI VE IZGARALAR

Atık sular ilk olarak manuel veya otomatik temizlemeli ızgaraların olduğu ” Kanala” ulaşır. Atık su içerisinde yer alan ve suda çözünemeyen katı maddeler tutularak manuel veya otomatik olarak sistemden uzaklaşır.

Manuel Izgaralar genellikle ST37 malzeme ve galvaniz kaplama olarak imal edilmektedir. Fakat nüfus ve debi yüksekliğine bağlı olarak ”Otomatik Mekanik Izgara” tercih edilmelidir.

Mekanik ızgara otomatik olarak çalışmakta ve katı malzemeleri otomatik olarak atık kovasına aktarmaktadır.

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU

Izgaralardan geçerek katı maddelerden arınan atık sular, ön çöktürme havuzuna ulaşır ve Atık su içerisinde yer alan katı maddeler çöktürme havuzunda tutulur. Böylece atık suyun kirlilik yükü belli oranlarda düşer ve sonuç olarak sistemin genelinde bulunan mekanik ekipmanların sorunsuz çalışmasına olanak sağlar.

DENGELEME HAVUZU

Ön çöktürme havuzunun üst seviyesinden aktarılan sular dengeleme havuzunda toplanır, proje bazlı tasarlanan dengeleme havuzu suyu depolamak için kullanılır. Oluşan atık sular arıtma tankına dengeli bir biçimde pompa yardımı ile aktarılır.

PAKET ARITMA REAKTÖR (SBR – STP)

Havuzdan pompa yardımı ile atıksular paket arıtma tankına aktarılır ve tank içerisin de bulunan şamandıra ile atık su alınır. Sistemde kompakt olarak bulunan blower ile mikroorganizmaların yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için oksijen transferi sağlanır. Oksijen zenginliğine ulaşmış atıksuların içerisinde yer alan mikroorganizmalar bu şekilde tank tabanına çökerler.

Deşarj pompası arıtılmış suyu deşarj hattına gönderir ve deşarj hattının üzerine KLOR DOZAJI yapılarak olası bakteri kaçışı önlenir.