Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri ; Evsel ve Endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış, atık suyun ileri filtrasyon ve arıtma prosesleri kullanarak ardından tekrar prosese ve sulama suyuna dönüştürülmesi sağlanmaktadır,

Atık su Geri Kazanım Sistemlerinde yaygın olarak MBR Arıtma Sistemleri, Ultra Filtrasyon ekipmanları, Kum ve Karbon üniteleri ya da Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) sistemleri kullanılmaktadır.

Yeni kurulan atıksu arıtma tesislerinde hem ekonomik hem de teknik nedenlerle membran biyoreaktörler (MBR) sıklıkla tercih edilmektedir, MBR çıkış suları daha düşük bakteri, askıda katı madde (AKM), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) ve fosfor konsantrasyonlarına sahiptir, Bu tesisler yüksek dezenfeksiyon kapasitesine sahip olup, yüzeysel sulara deşarj edilebilmekte ve ayrıca tarımsal amaçlı sulama gibi başka amaçlar için tekrar kullanılabilmektedir.

MBR’lerin en önemli dezavantajı membran tıkanma eğilimlerinin yüksek olmasıdır. Ayrıca MBR’ler süzüntü kalitesinin artırılması amacıyla (MBR’yi takiben) ters osmoz (TO) ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda TO konsantresinin de bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Geri kazanılan suyun tesis içinde kullanıldığı noktalar özellikle genelde yangın suyu, tank yıkama suyu, tesis binalarında kullanım suyu, sulama suyu, terminal işletme operasyonları esnasında kullanılan su, buhar kazanlarında kullanım suyu ve tesise bağlı liman işletmesinde (iskele) kullanım suyu olarak sayılabilir,

İhtiyaç duyulan / talep edilen ürün suyu veya sulama suyu kriterlerini sağlamak için ilk olarak gerekli laboratuvar, test ve pilot sistem ölçekli sistem uygulamalarını tamamlıyor ve son olarak proje tasarımlarını gerçekleştiriyoruz.

Başlıca Kullanım Alanları

 • Belediyeler, İlçeler ve Köyler
 • Toplu Konutlar ve Binalar
 • Stadyum ve Spor Tesisleri
 • İnşaat Şantiyeleri ve Yatakhaneler
 • Üniversiteler ve Kampüsler
 • Öğrenci Yurtları ve Yerleşkeler
 • Oteller ve Tatil Köyleri
 • Hobi Bahçeleri ve Doğa Turizmi
 • Karavan Kamp Alanları
 • Villalar ve Siteler
 • Askeri Tesisler ve Güvenlik Alanları
 • Cezaevi ve Kampüsler
 • Mülteci ve Geçici Kamp Alanları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Fabrikalar ve Sanayi Siteleri
 • Mezbahalar ve Kesimhaneler
 • Meyve Suyu ve İşleme Tesisleri
 • Süt Fabrikaları ve Üretim Tesisleri
 • Tekstil Sanayi ve Boyahaneler
 • Balık İşleme ve Depolama Tesisleri