Biyolojik Atıksu Arıtma

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik atıksu arıtma tesisleri, organik maddelerin ayrışmasına yardımcı olmak için doğal süreçler kullanılan bir arıtma işlemidir. Normal hücresel süreçleri kullanarak organik atıkları parçalamak için bakterilere ve diğer küçük organizmalara dayanır.

Atık su genellikle çöp, atık ve kısmen sindirilmiş yiyecekler gibi bir organik maddeler içerir, Ayrıca patojen organizmalar, ağır metaller ve toksinler içerebilir. Biyolojik arıtımının amacı aslında ayrıştırma sonuçlarının uygun bertaraf için kolayca toplandığı bir sistem oluşturmaktır.

Organik maddelerin atık sudan en iyi şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için hem aerobik hem de anaerobik biyolojik prosesleri kullanmaktadır.

Biyolojik arıtma tüm dünya çapında kullanılmaktadır çünkü birçok mekanik veya kimyasal işlemden daha etkili yatırım özellikle işletme maliyetleri açısından daha ekonomiktir.

Biyolojik atıksu arıtma tesisleri oluşan atık su miktarına arıtma tesisi yapılması öngörülen araziye bağlı olarak, genellikle çelik konstrüksiyon (paket arıtma) veya betonarme yapılar halinde yapılabilir, Ayrıca arıtma tesisi tasarımı yapılırken özellikle koku, borulama, otomasyon, vardiya, bölge, iklim şartları, işletme faktörleri ve sektör üretim analizleri yapılmalıdır.

Mezbaha ve kesimhane atıksu arıtma tesislerinde de kullanılmaktadır.

Uygulama Esasları

Biyolojik atıksu arıtıma fiziksel (ön arıtma) arıtmadan sonra uygulanan bir arıtma işlemidir. Ön arıtma üniteleri öncesinde çökeltiler veya yağ gibi maddeler atık sudan uzaklaştırılır, Bu işlemler genellikle anaerobik ve aerobik süreçlere ayrılır. Aerobik Oksijenin mevcut olduğu bir işlemi ifade ederken, Anaerobik oksijenin bulunmadığı biyolojik bir arıtma işlemini tanımlar.

Proje Görselleri

Başlıca Kullanım Alanları

 • Belediyeler, İlçeler ve Köyler
 • Toplu Konutlar ve Binalar
 • Stadyum ve Spor Tesisleri
 • İnşaat Şantiyeleri ve Yatakhaneler
 • Üniversiteler, Kampüsler
 • Öğrenci Yurtları ve Yerleşkeler
 • Oteller ve Tatil Köyleri
 • Hobi Bahçeleri ve Doğa Turizmi
 • Karavan Kamp Alanları
 • Villalar ve Siteler
 • Askeri Tesisler ve Güvenlik Alanları
 • Cezaevi ve Kampüsler
 • Mülteci ve Geçici Kamp Alanları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Fabrikalar ve Sanayi Siteleri
 • Mezbahalar ve Kesimhaneler
 • Meyve Suyu ve İşleme Tesisleri
 • Süt Fabrikaları ve Üretim Tesisleri
 • Tekstil Sanayi ve Boyahaneler
 • Balık İşleme ve Depolama Tesisleri