Mezbaha Atıksu Arıtma Tesisleri

Mezbaha Atıksu Arıtma Tesisleri

Mezbaha Atıksu Arıtma Tesisleri ; Büyükbaş, küçükbaş hayvan kesimhane ve mezbaha tesislerinden kaynaklı atık sular, fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma prosesleri kullanılarak uygun deşarj standartlarında arıtılmaktadır.

Arıtma Sistemleri ; Yoğun kirlilik ve yağ oranına sahip atık suların başında gelmektedir. İlgili deşarj alanına göre tasarım yapılmalıdır.

Mezbaha ve kesimhane tesislerinde, ekipman ve prosesin uygun seçimi çok daha önemli bir hal almaktadır. Tesislerde fiziksek arıtma prosesinde katı maddeler ve yağ tesis geneline transfer dilmeden giriş yapısında tutulmalıdır.

 

Mezbaha atıksu arıtma sistemleri ve entegre et tesisleri gıda sanayi endüstrisi içerisinde yer alan ve farklı tiplerde bulunan tesislerdir, Bu nedenle, mezbaha ve entegre et tesislerinde tüketilen su miktarı ve oluşan atık su miktarı farklılıklar gösterebilmektedir,

Tüketilen ve oluşan atık su miktarı, kesilen hayvan sayısına, hayvanın küçükbaş ya da büyükbaş olmasına, hayvanın ağırlığına, tesiste kullanılan teknolojiye, oluşan atık suların proseste tekrar kullanılıp kullanılmamasına, kesim sonucu oluşan kanın toplanıp toplanmamasına, iç organlarının atık suya karışıp karışmamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Mezbaha atık sularının, KOI değerinin 3500 – 12150 mg/L, BOI değerinin 1200 – 2000 mg/L, Yağ&Gres değerinin 90 – 2750 mg/L, AKM değerinin ise 400 – 2500 mg/L aralıklarında olduğu görülmektedir.

Atıksu karakterizasyon değerlerinin geniş bir aralıkta seyretmesi, kan tutma verimi, su kullanımı, kesilen hayvan tipi ve et işleme miktarı gibi faktörlere bağlıdır.