MBR Bioreactor Atıksu Arıtma Tesisleri

MBR Atıksu Arıtma Sistemleri

MBR Atıksu Arıtma Sistemleri yüksek çamur yaşında işletildiği için oluşan çamur miktarını yarı yarıya azaltır. Bu nedenle çamur yönetimi maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca oluşan çamur membran havuzunda stabilize olduğu için sonrasında koku problemini ortadan kaldırır. Çamurun MBR sisteminde zaten stabilize olmasından dolayı, dekantör öncesi çamur şartlandırmada gerekli polimer dozajını azaltır. Sistemimiz sadece biyolojik arıtma için değil, arıtma tesisinizin geneli için göz ardı edilemeyen avantajlar sağlamaktadır.

Membranlar ile arıtılan su yüksek kalitede olup, farklı amaçlarla suyun geri kazanımı bilhassa mümkün olmaktadır. MBR arıtma modülleri konvansiyonel aktif çamur sistemlerinin kapasite artırımı ve bununla birlikte geliştirilmesi için de uygun modüler sistemlerdir.

MBR Atıksu arıtma sistemleri özellikle, (Membran Biyoreaktörler) yüksek konsantrasyonlarda organik madde, katı ve sıvı konsantrasyonları ile yağ ve gres içeren atık suların arıtılması için idealdir.

Membranlar ilk olarak biyokütleyi ve çözünmüş askıda katıları (MLSS) biyoreaktör içinde tutar bu sayede partikül, bakteri ve virüs giderimi sağlanması sonucunda temiz su elde edilir.

Atık suların arıtımı ve Atık su geri kazanımı belediye arıtma tesislerine deşarj maliyetlerini azaltmak amacıyla ve atık sulardan tümüyle değerli ürünleri geri kazanmak için genellikle kendi arıtma sistemlerini kurmaktadır. Bu sebeple MBR arıtma sistemleri geleneksel aktif çamur proseslerine nazaran KOİ’nin  %96-99’unu giderir.

MBR Arıtma, Üstün Özellikleri …

 • MBR Arıtma Sistemleri

  DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

  MBR modülleri yerli olarak üretildiğinden dolayı. Üretim maliyeti düşüktür ve rekabetçi piyasada böylelikle büyük avantaj sağlamaktadır.

 • Atıksu Geri Kazanım

  ATIKSU GERİ KAZANIMI

  MBR Arıtma yüksek arıtma verimleri ile çıkış suyunu geri kazanıyoruz. Tesisinizin işletme maliyetlerinden olan su maliyetinizi azaltıyoruz.

 • Mbr Arıtma Alan

  DÜŞÜK ALAN KULLANIMI

  Aynı reaktör içerisinde %20 daha fazla membran yerleştirebilirsiniz. Paketleme oranı çok yüksektir ve tank alanını  verimli kullanmaktadır.

 • MBR Atıksu Arıtma Güçlü

  GÜÇLÜ MEMBRAN YAPISI

  Membranlar, Özel destek tabakası olan PET tabakası ile güçlenmiştir. Diğer hollow fiber membranlara göre 5 kat daha güçlüdür.

 • Mbr Arıtma Verimi

  YÜKSEK ARITMA VERİMİ

  MBR sistemleri %90 ile %99 arasında verimli bir arıtma sağlanmaktadır. İlgili deşarj standardı problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

 • Mbr Arıtma Kimyasal

  KİMYASAL DAYANIKLILIK

  Kimyasal dayanımı yüksek PVDFpolimeri kullanılmaktadır. Dolayısıyla kimyasal özellikleri sorun teşkil eden atık sulara dayanımları yüksektir.

Başlıca Kullanım Alanları

 • Belediyeler, İlçeler ve Köyler
 • Toplu Konutlar ve Binalar
 • Stadyum ve Spor Tesisleri
 • İnşaat Şantiyeleri ve Yatakhaneler
 • Üniversiteler ve Kampüsler
 • Öğrenci Yurtları ve Yerleşkeler
 • Oteller ve Tatil Köyleri
 • Hobi Bahçeleri ve Doğa Turizmi
 • Karavan Kamp Alanları
 • Villalar ve Siteler
 • Çöp Sızıntı Suları
 • Cezaevi ve Kampüsler
 • Mülteci ve Geçici Kamp Alanları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Fabrikalar ve Sanayi Siteleri
 • Mezbahalar ve Kesimhaneler
 • Meyve Suyu ve İşleme Tesisleri
 • Süt Fabrikaları ve Üretim Tesisleri
 • Tekstil Sanayi ve Boyahaneler
 • Balık İşleme ve Depolama Tesisleri