.

You can use the field below for SBR - STP Package Treatment Plants, capacity numbers and general features.

To access our economical prices, please send us your request for quotation.

100 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

500 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

900 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

4000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

8000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

200 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

600 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

1000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

5000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

9000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

300 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

700 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

2000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

6000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

10000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

400 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

800 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

3000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

7000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

15000 PERSON STP - SBR PACKAGE TREATMENT PLANT

IZGARA KANALI VE IZGARALAR

Waste water first reaches the "Channel" with manual or automatic cleaning screens. The solids in the wastewater that cannot be dissolved in the water are retained and are removed from the system manually or automatically.

Manual Gratings are generally manufactured as ST37 material and galvanized coating. However, depending on the population and flow rate, "Automatic Mechanical Screen" should be preferred.

The mechanical screen works automatically and automatically transfers the solid materials to the waste bucket.

PRE SEDIMENT BASIN

Izgaralardan geçerek katı maddelerden arınan atık sular, ön çöktürme havuzuna ulaşır ve Atık su içerisinde yer alan katı maddeler çöktürme havuzunda tutulur. Böylece atık suyun kirlilik yükü belli oranlarda düşer ve sonuç olarak sistemin genelinde bulunan mekanik ekipmanların sorunsuz çalışmasına olanak sağlar.

BALANCING BASIN

Ön çöktürme havuzunun üst seviyesinden aktarılan sular dengeleme havuzunda toplanır, proje bazlı tasarlanan dengeleme havuzu suyu depolamak için kullanılır. Oluşan atık sular arıtma tankına dengeli bir biçimde pompa yardımı ile aktarılır.

PAKET ARITMA REAKTÖR (SBR – STP)

Havuzdan pompa yardımı ile atıksular paket arıtma tankına aktarılır ve tank içerisin de bulunan şamandıra ile atık su alınır. Sistemde kompakt olarak bulunan blower ile mikroorganizmaların yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için oksijen transferi sağlanır. Oksijen zenginliğine ulaşmış atıksuların içerisinde yer alan mikroorganizmalar bu şekilde tank tabanına çökerler.

Deşarj pompası arıtılmış suyu deşarj hattına gönderir ve deşarj hattının üzerine KLOR DOZAJI yapılarak olası bakteri kaçışı önlenir.