Mapa İnşaat A.Ş

Mapa İnşaat A.Ş

Mapa İnşaat A.Ş – Paket Arıtma Tesisi (Evsel)

Tekirdağ / Türkiye

Proje Görselleri

Paket atıksu arıtma sistemleri özellikle evsel biyolojik atık suların arıtılması amacı ile uygulanan sistemleridir. Üniteler fabrikamızda 100 ve 1000 kişilik paket arıtma olarak, 7-15 gün üretim süresinde üretilmektedir. Kapasiteler eklenerek istenilen ihtiyaca cevap verebilmektedirler. Şirketimiz dışa bağlı kalmaksızın, fabrikası ile hizmet vermektedir.

Biyolojik arıtma tesisleri, organik maddelerin ayrışmasına yardımcı olmak için doğal süreçler kullanılan bir arıtma işlemidir. Normal hücresel süreçleri kullanarak organik atıkları parçalamak için bakterilere ve diğer küçük organizmalara dayanır.

Atık su genellikle çöp ve kısmen sindirilmiş yiyecekler gibi bir organik maddeler içermektedir. Ayrıca patojen organizmalar ağır metaller ve toksinler içermektedir. Biyolojik arıtımının amacı aslında ayrıştırma sonuçlarının uygun bertaraf için kolayca toplandığı bir sistem oluşturmaktır.

Organik maddelerin atık sudan uzaklaştırılmasını sağlamak için hem aerobik hem de anaerobik biyolojik prosesleri kullanmaktadır.

Biyolojik arıtma tüm dünya çapında kullanılmaktadır çünkü, birçok mekanik veya kimyasal işlemden daha etkili yatırım özellikle işletme maliyetleri açısından daha ekonomiktir.

Biyolojik atık su arıtma tesisleri oluşan atık su miktarına, arıtma tesisi yapılması öngörülen araziye bağlı olarak, genellikle çelik konstrüksiyon (paket arıtma) veya betonarme yapılar halinde yapılmaktadır, Ayrıca arıtma tesisi tasarımı yapılırken özellikle koku, borulama, otomasyon, vardiya, bölge, iklim şartları, işletme faktörleri ve sektör üretim analizleri yapılmalıdır.

Mezbaha ve kesimhane atıksu arıtma tesislerinde de kullanılmaktadır.

Endüstriyel ve Kimyasal atıksu arıtma tesisleri tasarım aşamasında, Tesislerden oluşan atık sulardan alınan numuneler sonucunda, arıtma tesisi tasarlanır, Sektörel olarak oluşan atıksu içerisinde özellikle yoğun miktarda yağ ve gres, ph, renk ve ağır metaller gibi yüksek KOI oranına rastlanır.

Kimyasal atık suların arıtılması için genellikle koagülasyon, flokülasyon, nötralizasyon üniteleri olmakla beraber bir çok proses tasarımı yapılmaktadır.